Tradycja i wartości

Dbaj o tradycję i kształtuj swoją przyszłość

Ponad stuletnia tradycja Cracovii, najstarszego polskiego klubu sportowego, to historia nierozerwalnie związana z historią Polski. Tradycja ta wyraża się w biało-czerwonych barwach klubu, które niosą za sobą opowieść o patriotyzmie, szacunku dla historii oraz wartości klubowych. Patriotyzm i tradycja, wpisane w klub sportowy Cracovia, łączą się bezpośrednio z otwartością, tolerancją i szacunkiem dla innych kultur i narodowości. To jest wyjątkowa filozofia, która wśród społeczności Cracovii jest przekazywana kolejnym pokoleniom już od stu lat. Tradycje Cracovii, rozwijane zarówno w latach świetności, jak i w latach chudych, często wpisują się także w prywatne historie jej sympatyków. Dbając o te wartości i poprzez własną postawę wspólnie kształtujemy przyszłość.

Działaj Fair Play i zawsze zwyciężaj

Fair Play to gra honorowa, zgodna z zasadami, lojalna i uczciwa. To także bezstronne i sprawiedliwe traktowanie. Takie podejście jest kluczem do sukcesów w sporcie i w życiu. Wyraża się ono w kultywowaniu podstawowych zasad współżycia społecznego: poszanowania drugiej osoby, członków rodzin i współpracowników, szczerości, umiejętności osiągania kompromisu. Codzienne sytuacje dostarczają nam niezliczoną ilość okazji do stosowania zasad Fair Play, a także do prezentowania wysokich standardów etycznych i moralnych. Respektowanie zasad czystej gry jest sukcesem samym w sobie, jest dowodem prawdziwej odwagi i bieżącym źródłem dobrego humoru.

Codziennie wyrażaj prawdziwe emocje

Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Szczere emocje prawdziwie zbliżają ludzi, umożliwiają im wzajemne poznawanie, niezależnie od tego, czy mówimy o radości czy smutku, fascynacjach, miłości czy przyjaźniach. Emocje to prawdziwe motory naszego życia. Widowiska sportowe są wspaniałym kontekstem do wyrażania prawdziwych i nieskrępowanych uczuć i emocji. Mówiąc o pozytywnych emocjach, związanych z sympatyzowaniem klubom sportowym, staramy się również zrozumieć, jakie są źródła emocji destruktywnych, takich jak agresja oraz jak im zapobiegać i jak na nie reagować. Kontrastujące barwy bieli i czerwieni doskonale oddają specyfikę emocjonalnego podejścia do życia. Społeczność Cracovii wspólnie buduje mapę pozytywnych emocji. Emocji, które zbliżają ludzi.

Poznaj to, co ważne w życiu

Sport, istota współzawodnictwa sportowego, czy sama piłka nożna to niezwykle pojemne metafory, w których mieszczą się prawdopodobnie wszystkie istotne dla życia prawdy. Wspaniale ujmował wielokrotnie tę kwestię jeden z najbardziej znanych współczesnych pisarzy i felietonistów, wielki sympatyk Cracovii, Jerzy Pilch. Sukcesy, porażki, przewrotność losu, przypadek, nieprzewidywalność i wiele innych czynników - to wszystko jest fundamentalne dla widowiska sportowego - mikroświata, w którym skondensowane jest to wszystko, co ważne w życiu. Sport wyraża się w istocie wyznaczania sobie celów i konsekwentnego dążenia do nich. W kontekście klubu sportowego Cracovia, kluczowa jest możliwość uczestnictwa i przynależności do wyjątkowej i niezwykle mocnej społeczności, połączonej wspólnymi wartościami i tradycją. Budowanie i umacnianie tej społeczności należy do podstawowych zadań MKS Cracovia SSA.

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ