Media

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

 1. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z Klubem upoważnieni są jedynie Członkowie Zarządu oraz rzecznik prasowy. W przypadku najważniejszych kwestii Zarząd będzie publikował stosowne oświadczenia na oficjalnej stronie cracovia.pl, oraz będzie przesyłał je do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.
 2. Zawodnicy reprezentujący barwy MKS Cracovia SSA, upoważnieni są do komentowania tematów czysto sportowych (forma sportowa, przeciwnicy, mecze itp.).
 3. Rzecznik prasowy Klubu pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów i jest pośrednikiem między nimi a pracownikami Klubu w zakresie kontaktów medialnych, w tym udzielanych wypowiedzi, przeprowadzanych wywiadów, czy realizowanych reportaży.
 4. Realizacja wszelkich materiałów dziennikarskich z pracownikami Klubu (w tym także z zawodnikami i trenerami) jest możliwa wyłącznie za zgodą rzecznika prasowego Klubu. Rzecznik prasowy kontaktuje obie strony oraz stwarza możliwości do realizacji materiału. Jednocześnie Klub, na prośbę pracownika Klubu, ma prawo do odrzucenia prośby przedstawiciela mediów.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do autoryzacji wybranych materiałów dziennikarskich realizowanych z pracownikami Klubu.
 6. Pracownicy Klubu mogą, na zaproszenie danego przedstawiciela mediów, uczestniczyć w organizowanym przez niego wydarzeniu (programy telewizyjne, radiowe itp.), wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu na to zgody przez rzecznika prasowego. Przedstawiciel mediów wysyła zaproszenie wyłącznie do rzecznika prasowego, który następnie przekazuje je dalej do konkretnego pracownika Klubu.
 7. Zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego mają obowiązek udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych) w oficjalnych strojach klubowych eksponujących herb Klubu i głównego sponsora oraz na tle ścianki reklamowej. Istnieje możliwość realizacji wywiadów telewizyjnych na tle innych obiektów po uprzednim uzyskaniu zgody na to od rzecznika prasowego Klubu. Wywiady powinny odbywać się na terenie Klubu.
 8. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego mają obowiązek poinformowania rzecznika prasowego o każdym zapytaniu o wywiad, które otrzymają od osoby innej niż rzecznik prasowy. Wyjątkiem są wywiady realizowane przy okazji konferencji prasowych oraz podczas zawodów sportowych, w tym również po meczach w tzw. mix zone.
 9. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego nie udzielają wywiadów telefonicznych bez wcześniejszego powiadomienia o tym rzecznika prasowego.
 10. Przedstawiciele mediów mogą obserwować treningi poszczególnych drużyn, po uprzednim poinformowaniu o swojej obecności rzecznika prasowego Klubu. Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do treningów zamkniętych dla publiczności, w tym również dla przedstawicieli mediów.
 11. Po wjeździe na tereny Klubu (czyt.  siedziby przy ulicy Wielickiej 101, stadionu przy ulicy Kałuży 1 i lodowiska przy ulicy Siedleckiego 7) przedstawiciel mediów ma obowiązek poinformowania o swojej obecności rzecznika prasowego Klubu.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy:

Marzena Młynarczyk-Warwas 

marzena.mlynarczyk-warwas@cracovia.pl

tel. 694 436 974

KONFERENCJE PRASOWE

Zaproszenia na konferencje prasowe są wysyłane przed konferencją drogą mailową.
Aby otrzymywać informacje prasowe z naszego Klubu prosimy o zarejestrowanie się w naszym Internetowym Biurze Prasowym w portalu Accredito.com, znajdujące się (W TYM MIEJSCU)

INTERNETOWE BIURO PRASOWE

Internetowe Biuro Prasowe Cracovii w portalu Accredito.com, znajdujące się [W TYM MIEJSCU], jest narzędziem ułatwiającym prace dziennikarzom. Za jego pomocą zarejestrowane osoby otrzymują najświeższe materiały prasowe, komunikaty z Klubu oraz mogą ubiegać się o akredytacje.

AKREDYTACJE PRASOWE

AKREDYTACJE STAŁE

O rozpoczęciu procesu akredytacyjnego na sezon Tauron Hokej Ligi 2023/24 poinformujemy już wkrótce. Wnioski będzie można nadsyłać wyłącznie poprzez Internetowe Biuro Prasowe w portalu Accredito.com, znajdujące się [W TYM MIEJSCU]

AKREDYTACJE JEDNORAZOWE

Aby otrzymać akredytację jednorazową należy w pierwszej kolejności być zarejestrowanym/-ą w Internetowym Biurze Prasowym w systemie Accredito  (dostępne [W TYM MIEJSCU] ) i następnie skontaktować się - telefonicznie, lub mailowo - z biurem prasowym Klubu (dane kontaktowe poniżej) do godz. 12. ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz. 

KONTAKT W SPRAWIE AKREDYTACJI:

Jakub Noskowiak

tel. 694 464 978

e-mail: jakub.noskowiak@cracovia.pl 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Pierwszy duplikat można otrzymać darmowo po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu. Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 50zł.

Dziennikarzom przysługuje prawo wykupienia akredytacji, w przypadku gdy ich wniosek o dokument bezpłatny nie został pozytywnie rozpatrzony. Koszt płatnej akredytacji wynosi 200zł.

Odbiór akredytacji prasowej oznacza akceptację zasad pracy mediów ustalone przez MKS Cracovia SSA.

Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji decyduje Klub. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego danej redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie akredytacji zostanie przesłana wiadomością e-mail do godziny 17 w ostatnim dniu roboczym przed meczem.

LODOWISKO

Ulica Siedleckiego 7

Na terenie lodowiska w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej. Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację i legitymację dziennikarską na każde wezwanie służb ochrony i organizatora, a w szczególności przy realizacji uprawnień określonych w pkt. 4.

Rozmowy i wywiady nagrywane przez ekipy telewizyjne z działaczami, zawodnikami, trenerami są dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez MKS Cracovia SSA.

Dziennikarze nie stosujący się do wytycznych Klubu mogą zostać ukarani odebraniem akredytacji prasowej.

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ