Struktura

Sportowa Spółka Akcyjna Miejski Klub Sportowy Cracovia powstała w 1997 roku. Kluczowym momentem dla jej przyszłości okazała się data 24 stycznia 2003, kiedy to dotychczasowy sponsor drużyn piłkarskiej i hokejowej - ComArch S.A. w osobie Pana Prezesa Zarządu Janusza Filipiaka, podpisał, wraz z Prezydentem Miasta Panem Jackiem Majchrowskim, list intencyjny, w myśl którego, Comarch objął pakiet 300 000 akcji MKS Cracovia SSA załączną kwotę 3 milionów złotych, uzyskując 28% udziałów w Spółce. Nie stałoby się tak gdyby nie wysiłek wielu ludzi związanych z Cracovią. Szczególne zasługi należy przypisać Grupie 100 na czele z Pawłem Misiorem i Dariuszem Mrozem oraz Kołu Sympatyków. Od tego momentu rozpoczyna się marsz drużyn futbolowej i hokejowej w górę ligowych tabeli. W maju 2004 roku Zarząd Comarch S.A. podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania finansowego w MKS. Decyzją Rady Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2004, dokapitalizowano Spółkę przez nową emisję akcji o wartości 4 milionów złotych. Udział Comarchu w SSA wzrósł do 49%. W grudniu 2011 roku Spółka została ponownie dokapitalizowana kwotą 16 mln złotych, w efekcie czego kapitał zakładowy wzrósł do 18 420 100, 00 zł. Kolejna dokapitalizacja miała miejsce w lutym 2013 roku, przez co kapitał zakładowy powiększył się do poziomu 19 560 100, 00 zł. Ostatnie podwyższenie zakładu kapitałowego nastąpiło w styczniu 2014 roku i teraz wynosi on 21 840 100, 00 zł. W rezultacie Comarch S.A. jest posiadaczem 66.11% akcji w kapitale zakładowym MKS Cracovia SSA uprawniających do 66.11% głosów na WZA spółki.

Siedziba i adres spółki

MKS Cracovia SSA
ul. Józefa Kałuży 1
30-111 Kraków

Cracovia Training Center
Rączna 757
32-060 Rączna

Pozostałe informacje

Oznaczenie wpisu do Sądu Rejonowego:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy KRS
Numer rejestru - 0000048937

NIP: 677-20-79-476
REGON: 351553230

Wysokość kapitału zakładowego - 21.840.100,00 zł

Struktura

Zarząd:

Mateusz Dróżdż - Prezes Zarządu
Łukasz Orłowski – Wiceprezes Zarządu
Marcin Romanowski – Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Stadionu
Bartłomiej Depta
bartlomiej.depta@cracovia.pl

Dyrektor Cracovia Training Center
Jarosław Koza
jaroslaw.koza@cracovia.pl

Kierownik Lodowiska
Szymon Trzciński
szymon.trzcinski@cracovia.pl

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ