Zmiany w sekcji hokeja

  25.03.2024
  Zmiany w sekcji hokeja

  Rozpoczęła się reorganizacja sekcji hokeja Cracovii. Zgodnie z nowymi założeniami zostaną wyodrębnione formalne struktury wyłącznie dla hokeja. W sekcji rozpocznie się proces reorganizacji pionu sportowego, w tym pierwszej drużyny.

  Zarząd MKS Cracovia SSA przyjął trzyletnią strategię dotyczącą sekcji hokeja na lodzie. W jej ramach zostaną utworzone struktury, obejmujące działy: Sportu, Akademii Hokejowej, Marketingu, Sprzedaży oraz Infrastruktury. Na czele podmiotu zarządzającego hokejem stanie Prezes spółki MKS Cracovia SSA Mateusz Dróżdż. Za sprawy sportowe odpowiadać będzie dyrektor sportowy. W sekcji zostanie powołany również dyrektor operacyjny, który będzie czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich komórek i podlegał bezpośrednio Prezesowi MKS Cracovia SSA. Dodatkowo podjęto decyzję o zwiększeniu środków finansowych na Akademię Hokejową, co finalnie ma doprowadzić długoterminowo do wprowadzania wychowanków do pierwszej drużyny.

  - Chcemy, żeby pierwsza drużyna składała się głównie z podopiecznych klubu, a nad jej prawidłowym funkcjonowaniem czuwał dyrektor sportowy, ściśle współpracujący z pierwszym trenerem oraz szkoleniowcami wszystkich drużyn młodzieżowych. Dlatego szczególną uwagą otoczymy Akademię, w której duży nacisk zostanie położony na podniesienie jakości i efektywności młodych zawodników. Sekcja ma przejść restrukturyzacje i zdaję sobie sprawę z tego, że będzie to wiązać się z wprowadzaniem celów długoterminowych, kosztem tych krótkoterminowych, ale jest to niezbędne w celu realizacji strategii określonej wraz z właścicielem klubu. Priorytetem będzie również przywrócenie grupy juniora młodszego oraz utworzenie klasy hokejowej, która pozwoli na zachowanie ciągłości szkolenia oraz umożliwi pozostanie w Klubie najzdolniejszym młodym zawodnikom i wychowankom – mówi Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii.

  Obecnie klub jest na etapie wdrażania przyjętej strategii i o zmianach personalnych będzie informował w pozostałych komunikatach.

  CRACOVIA TO RÓWNIEŻ