Przekaż 1% swojego podatku

  06.04.2021
  Przekaż 1% swojego podatku

  Przekaż 1% swojego podatku Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Wspierania Młodych Talentów "100 lat Cracovia" i pomóż młodym sportowcom w rozwoju swych umiejętności!

  Czym jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wspierania Młodych Talentów lOO-lat Cracovia?

  SKF Wspierania Młodych Talentów 100-lat Cracovia to organizacja, która zajmuje się propagowaniem sportu i aktywności fizycznej wśród młodzieży. Instytucja ta została powołana w celu dalszego szerzenia szczytnych ideałów, związanych z wychowaniem w duchu współzawodnictwa i tworzeniem sprzyjających warunków dla kształtowania młodych charakterów.

  Dotychczas Stowarzyszenie realizowało cele statutowe poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych dla piłkarskich i hokejowych grup młodzieżowych Cracovii.

  W tym roku i w latach najbliższych Stowarzyszenie zamierza znacznie rozszerzyć swoją działalność w zakresie młodzieżowych grup hokeja na lodzie. Dlatego zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie działań naszego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, pomóżcie nam propagować ideały sportowej rywalizacji wśród grup młodzieży nieuprzywilejowanej. Już do tej pory dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu możliwe było zrealizowanie naszych założeń statutowych, m.in.: prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscowościach o walorach turystycznych i uzdrowiskowych. Nasze projekty przyczyniły się do promocji sportu i rekreacji jako formy miłego spędzania wolnego czasu.

  W jaki sposób można przyczynić się do ciągłego rozwoju SKF Wspierania Młodych Talentów lOO-lat Cracovia?

  1 % dla Cracovii - tak się wspiera sport!

  Zwracamy się do wszystkich kibiców, sympatyków Cracovii oraz tych, którym leży na sercu dobro polskiego sportu z prośbą o przekazanie l % podatku na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Wspierania Młodych Talentów 100-lat Cracovia. Wspieraj akcję krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształcenia najmłodszych poprzez kulturę fizyczną i sport.

  Osoby przekazujące 1 % nie zwiększają swoich wydatków, a jedynie zmniejszają należny Urzędowi Skarbowemu Podatek.

  Jeszcze raz namawiamy Państwa do corocznego przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Wspierania Młodych Talentów 1OO-lat Cracovia, wierząc, że jest to bardzo dobry sposób uczestnictwa w życiu społecznym. Przekazując pieniądze zyskujesz gwarancję przeznaczenia całości środków na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

  Aby przekazać 1 % podatku na działalność Stowarzyszenia należy w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 % podatku należnego:

  - nr KRS - dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. SKF Wspierania Młodych Talentów lOO-lat Cracovia nr KRS 0000230919.

  PIT-28
  poz. 175,
   
  PIT-36L
  poz. 163
   
  PIT-38
  poz. 62,

  PIT-36
  poz. 472,
   
  PIT-37
  poz. 132,
   
  PIT-39
  poz. 48.

  Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wspierania Młodych Talentów 100-lat Cracovia wypełniając „Informacje uzupełniające":

   

  a) Cel szczegółowy 1%: wpisać nazwę stowarzyszenia i adres (SKF Wspierania Młodych Talentów 100-lat Cracovia, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 101):

  PIT-28
  poz. 177,
   
  PIT-36L
  poz. 165
   
  PIT-38
  poz. 64,
   
  PIT-36
  poz. 474,
   
  PIT-37
  poz. 134,
   
  PIT-39
  poz. 50.
   
  b) Zgoda na przekazanie SKF danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:

  PIT-28
  poz. 137,
   
  PIT-36L
  poz. 144,
   
  PIT-38
  poz. 54,
   
  PIT-36
  poz. 418,
   
  PIT-37
  poz. 135,
   
  PIT-39
  poz. 51.
   
  c) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail:

  PIT-28
  poz. 138,
   
  PIT-36L
  poz. 145,
   
  PIT-38
  poz. 55,
   
  PIT-36
  poz. 419,
   
  PIT-37
  poz. 136,
   
  PIT-39
  poz. 52.
   
   

  CRACOVIA TO RÓWNIEŻ